التجارة والاستثمار

II Forum Ekonomiczne Województwa Dolnośląskieg
Na zaproszenie organizatorów platformy Prezes Wrocławskiej Fundacji Współpracy z Krajami Arabskimi – Hello Poland – wziął udział w pracach II Forum Ekonomicznego Województwa Dolnośląskiego, które odbyło się odbyły się w mieście Czavno-Zdrój, będącym jednym z najważniejszych uzdrowisk w guberni.
W pracach platformy uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, szeregu burmistrzów jej miast, a także przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Prace platformy podzielono na osiem sesji, a w dyskusji wzięli udział przedstawiciele ww. stron. Wśród uczestników był dr Piotr Kozdrowski, Pierwszy Zastępca Wojewody Dolnośląskiego, który nawiązał do charakterystyki województwa i jego atutów, które czynią je jednym z najszybciej rozwijających się województw pod każdym względem.
Uczestnicy rozmawiali także o relacjach władz lokalnych z organizacjami pozarządowymi.
Na zakończenie prac platformy wojewoda Čavenzo-Zdrój pan Mark Fedoruk życzył sobie, aby rok później w tym samym mieście i miejscu odbyło się trzecie forum gospodarcze.